Huisregels

Voor veiligheid van mens en paard hanteren wij de volgende huisregels

 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en van instructeurs dienen door een ieder te worden opgevolgd.
 • De ruiter (of zijn/haar ouders) verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de les een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.
 • Roken is verboden op het gehele manegecomplex, behalve op het terras voor de kantine. Alcoholgebruik is voor en tijdens het paardrijden niet toegestaan.
 • Wie rijdt, dient de rijbaanregels te kennen. Deze regels zijn op verschillende plekken in het manegecomplex te vinden, onder andere bij de ingang van de rijbakken.
 • Het is niet toegestaan zelf paarden of pony’s te voeren.
 • Het is niet toegestaan op eigen gelegenheid de weilanden in te lopen en zelf pony’s en paarden te halen.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn. Harnachement en gereedschap dienen direct na gebruik te worden opgeruimd evenals de eventuele mest.
 • Paarden en pony’s mogen niet in de stalgangen gezadeld of vastgebonden worden, maar dienen gezadeld te worden in de stal.
 • Pony’s en paarden dienen vastgebonden te worden met een halster en halstertouw en nooit aan het hoofdstel.
 • Honden dienen in en op het gehele manegecomplex aangelijnd te blijven. In de kantine zijn honden niet toegestaan. U dient de behoefte van uw hond zelf op te ruimen en in een plastic zak te verpakken voor u het in de prullenbak gooit.
 • Fietsen, auto’s en trailers dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te worden.
 • Het pensionpaard/leasepaard mag uitsluitend door iemand anders dan de eigenaar/leaser bereden worden na toestemming van de directie.
 • Wij hanteren een maximum gewicht van 90 kg voor ruiters / amazones.
 • Wij beschikken over het Veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport. Ook houden wij ons aan de regels van de FNRS.
 • Voor ruiters met eigen paarden/paarden die niet gestald staan op de manege gelden onderstaande regels:
  • Geen toegang, tenzij op afspraak.
  • Het paard dient geënt te zijn, dit dient aantoonbaar te zijn middels paspoort.
  • Betreden van het complex en de rijbaan geschiedt op eigen risico.
  • Geen toegang tot de gangen of stallen waar de manege- en pensionpaarden gestald zijn.
  • Toegang tot de rijbak dient via de achteringang plaats te vinden.

Hitteprotocol

Als het te warm of te benauwd is hebben paarden er meer last van dan wij dat hebben. Als de weersomstandigheden zodanig zijn dat het niet fijn is voor de paarden, kan het management besluiten een van de weersprotocollen te handhaven. Dit weerprotocol wordt bekend gemaakt via Facebook en de website. Het protocol geldt voor zowel de groepslessen als de privélessen.

 • Protocol 1: Meer stappen, korter galopperen, minder actieve les dan gewoonlijk.
 • Protocol 2: Geen galop, meer stappen tussendoor.
 • Protocol 3: Niet rijden maar aangepast programma zoals spelletjes met paard aan de hand, water spelletjes, pony pimpen etc.

De protocollen worden bepaald op temperatuur en luchtvochtigheid. Daarom kan er helaas geen temperatuur aan worden gehangen. Een benauwde dag met een lagere temperatuur kan voor een paard net zo vervelend zijn als 30 graden.

Lessen die afgezegd worden kunnen helaas niet ingehaald worden.